رئیس انجمن قلب ایران مطرح کرد: عملکرد موفق آستان قدس رضوی در برپایی کنگره های علمی بین المللی، رئیس انجمن قلب ایران گفت: آستان قدس رضوی در زمینه برگزاری کنگره های علمی بین المللی همچون قلب و عروق موفق بوده است.1395/5/7 پنجشنبه فریدون نوحی در حاشیه هشتمین کنگره بین المللی قلب و عروق رضوی در گفت وگو با خبرنگار آستان نیوز اظهار کرد: در این کنگره شرکت کنندگان داخلی با تخصص پزشکان خارجی آشنا شده و پزشکان مهمان سایر کشورها نیز با توانمندی های علمی جمهوری اسلامی ایران آشنا می شوند و این خود یک تبادل علمی دو طرفه است. نوحی با بیان اینکه وضعیت بیماری های قلب و عروق در ایران به هیچ عنوان مناسب نیست و سن این بیماری در کشورمان به زیر 18 سال رسیده است، تصریح کرد: در حال حاضر حدود 40 درصد از مرگ و میرها در ایران ناشی از بیماری های قلبی بوده که این مسئله به دلیل مصرف دخانیات و چاقی می باشد و باید با برنامه ریزی صحیح، این آمار را کاهش دهیم.