دبیرخانه گفتگوهای فرهنگی سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی در نظر دارد با مشارکت مجموعه ای از مراکز دانشگاهی وفرهنگی ایران و عرب ، همایش "گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب" را با حضور اندیشمندان برجسته ایرانی وعربی در کشورمان برگزار نماید. این همایش با هدف گسترش تفاهم وتعامل مشترک وهمچنین تقویت نقش وسهم نخبگان واندیشمندان ایرانی وعرب در مسیر حل و فصل چالش های موجود در مسیر روابط فرهنگی فیما بین و همچنین پیدا کردن راه‌حل‌های مشترک جهت برون رفت از آن با استفاده از گفتگوهای فرهنگی میان اندیشمندان ایرانی وعرب برگزار می گردد.لذا از اساتید ، پژوهشگران و دانشجویان دعوت بعمل می آید مقالات خود را در یکی از محورهای زیر به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.از صاحبان مقالات برتر جهت ارائه اثر علمی خود در پیش نشست های منطقه ای وهمچنین اجلاس تهران دعوت بعمل خواهد آمد و مقالاتی که بر اساس شیوه نامه های علمی- پژوهشی تدوین گردد نیز در فصلنامه روابط فرهنگی بین المللی منتشر خواهدشد. آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات :20شهریورماه 95 آخرین مهلت ارسال اصل مقالات :20 آبان ماه 95 زمان برگزاری همایش : نیمه اول دیماه 95 نشانی دبیرخانه همایش : تهران – بزرگراه رسالت – روبروی مصلی امام خمینی (ره)- مجتمع امام خمینی (ره) سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی – ساختمان 14 – طبقه دوم- مرکز مطالعات فرهنگی بین المللی   تلفن :02188153487 تلفکس : 88843279 کد پستی : 3516/15815 ایمیل :cultural@icro.ir