شروع دوره های دانش افزایی استادان زبان فارسی دانشگاه های عراق در دانشگاه فردوسی مشهد در مراسمی که روز شنبه 16 مرداد ماه جاری با حضور دکتر هاشمی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، دکتر صادق پور، رئیس پردیس بین الملل، دکتر قبول، رئیس مرکز فردوسی، دکترغنایی، رئیس اداره دانشجویان بین الملل و آقای عظیمی، نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، و 8 نفر از استادان زبان فارسی دانشگاه های عراق برگزار گردید، دکتر قبول ضمن خوشامدگویی به ایشان، درباره نحوه برگزاری دوره دانش افزایی توضیحاتی ارائه داد. وی خاطر نشان کرد که این دوره طی یک ماه برگزار می شود، که در آن استادان عراقی انواع برنامه های مختلف گردشگری و خراسان شناسی نیز خواهند داشت.  در ادامه این جلسه دکتر هاشمی، ضمن خیر مقدم به استادان عراقی، درباره قدمت دانشگاه فردوسی، سخن گفت و بر استمرار ارتباط استادان عراقی با این دانشگاه از طریق آموزش مجازی تاکید کرد و ابراز امیدواری کرد استادان عراقی زمینه توسعه روزافزون زبان فارسی در کشور عراق را فراهم آورند.  دکتر صادق پور، نیز درباره آشنایی با رشته های تحصیلی در دانشگاه فردوسی توضیحاتی ارائه کرد. همچنین آقای عظیمی با تاکید بر غنای زبان فارسی به جایگاه زبان فارسی به عنوان زبان دوم اسلام اشاره کرد. دکتر غنایی نیز بر امکان استفاده از کلیه امکانات رفاهی و تفریحی دانشگاه تاکید کرد.  در پایان این جلسه دکتر قبول از همکاری رایزنی ایران در بغداد برای برگزاری این دوره تشکر نمود. همچنین استادان عراقی ضمن معرفی خود، از حضور در دانشگاه فردوسی و مرکز آموزش زبان فارسی ابراز رضایت نمودند.