رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: هنگ کنگ اشتیاق زیادی برای برقراری ارتباطات موثر با این استان و بهره گیری از مزیتهای صنعت غذای آن دارد. ناصر بهزاد روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این اقبال نسبت به صنعت غذای خراسان رضوی در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی هنگ کنگ که هفته گذشته در این کشور برپا شد ابراز شد. وی ادامه داد: 12 شرکت تولیدکننده ایرانی از جمله فعالان صنعت غذای خراسان رضوی در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی هنگ کنگ حضور یافتند. زمینه فعالیت عمده تولیدکنندگان ایرانی در این نمایشگاه انواع خشکبار و زعفران بود. رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: یکی از مزیتهای خراسان رضوی برخورداری از فناوری بالا و تجربه مطلوب در صنعت غذاست که این مزیت مورد توجه فعالان اقتصادی هنگ کنگ قرار گرفت.... وی افزود: بازار هنگ کنگ پارسال به عنوان یکی از بازارهای جدید هدف صادراتی در برنامه راهبردی صادرات خراسان رضوی قرار گرفت. بهزاد ادامه داد: تاکنون صادرات از خراسان رضوی به هنگ کنگ به صورت غیرمستقیم و محدود بوده اما بعد از برجام فرصت مطلوبی برای ارتباط مستقیم و بهره گیری از مزیتهای این بازار برای استان فراهم شده است. وی گفت: در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی هنگ کنگ 30 کشور حضور یافتند و همزمان با آن هیات تجاری بازاریابی متشکل از 40 مدیر شرکتهای بخش خصوصی خراسان رضوی به آن کشور اعزام شدند. وی افزود: در نشستهایی با تجار هنگ کنگی، کشور مقابل نسبت به تقویت ارتباطات با جمهوری اسلامی ایران به ویژه خراسان رضوی اظهار تمایل کرد. رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: هنگ کنگ برای بهره مندی از فناوری و تجربه خراسان رضوی در صنعت غذا اعلام آمادگی کرد تا یک بازار دائمی به عنوان فصل مشترک برای فعالیتهای مستمر در طول سال در این شاخه صنعتی ایجاد شود و از حضور فعالان صنعت غذای خراسان رضوی در نمایشگاههای بعدی حمایت کند. وی ایجاد دفاتر بازاریابی و فراهم کردن حضور دائم فعالان صنعت غذایی خراسان رضوی را در هنگ کنگ با تامین زیرساختهای لازم در زمینه عوامل انسانی و تجارت خارجی برای توسعه روابط ضروری دانست. 887 واحد دارای پروانه بهره برداری صنایع غذایی با سرمایه گذاری 15 هزار و 546 میلیارد ریال و اشتغال 39 هزار نفر در خراسان رضوی فعال هستند.