خراسان رضوی از نظر تعداد دانش آموزان اتباع خارجی رتبه دوم کشور بعد از تهران را دارد. به گزارش خبرنگار خراسان رضوی ، خبرگزاری صدا و سیما ، مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت : این استان هم اکنون دارای خراسان رضوی رتبه دوم دانش آموزان اتباع خارجی در کشور60 هزار دانش آموز تبعه خارجی است.  سید جواد حسینی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر ثبت نام از دانش آموزان اتباع خارجی بدون کارت هویت، افزود : امسال نیز ثبت نام از این دانش آموزان انجام می شود و در این زمینه هیچگونه مشکلی وجود ندارد اما والدین این دانش آموزان باید در طول سال تحصیلی نسبت به دریافت کارت هویت و اقامت فرزندان خود اقدام کنند.... او گفت : پارسال بیش از 6 هزار دانش آموز ازاتباع خارجی در خراسان رضوی بدون کارت هویت و اقامت بودند که با ثبت نام آنان در مدارس امکان تحصیل برای آنها فراهم شد.  حسینی افزود : برای سال تحصیلی جدید نیز ثبت نام بیش از 60 هزار دانش آموز اتباع خارجی در این استان پیش بینی می شود که بیشترین تعداد آنان در منطقه آموزشی تبادکان، ناحیه 5، ناحیه یک و ناحیه 2 آموزش و پرورش مشهد است.  استان خراسان رضوی دارای بیش از یک میلیون و 200 هزار دانش آموز است که حدود 9 درصد دانش آموزان کشور را تشکیل می دهند.