عملیات ریل گذاری بخشی از راه آهن خواف - هرات روز چهارشنبه با حضور وزیر راه و شهرسازی، استاندار خراسان رضوی و جمعی از مسئولان افغانستان در مرز شمتیغ این کشور آغاز شد. در این مراسم وزیران حمل و نقل، مالیه و خارجه افغانستان و والی هرات نیز حضور دارند. راه آهن خواف- هرات در ادامه راه آهن تربت حیدریه - سنگان و شاخه ای منشعب شده از راه آهن بافق - مشهد است... و در بخش ایران از کیلومتر 24 راه آهن سنگان-تربت حیدریه، نزدیک ایستگاه خواف شروع و در امتداد شمال غربی به جنوب شرقی ادامه می یابد و در کیلومتر 12جاده تایباد - خواف و در کیلومتر 21، جاده معدن سنگان را به صورت زیرگذر قطع می کند.  این خط آهن در کیلومتر 38 تا 42 از ارتفاعات خواجه انجیر عبور کرده و در کیلومتر 47 تا 52 وارد منطقه ای هموار می شود و از کیلومتر 55 در مجاورت نوار مرزی قرار گرفته و در کیلومتر 76 به مرز شمتیغ می رسد.  امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی 14 کیلومتر از این محور ریلی در حدفاصل خواف - سنگان مورد بهره برداری قرار گرفت.  همچنین امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی قطعه چهارم محور فریمان – تربت جام به طول 15 کیلومتر با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری می رسد.  محور مذکور به طول 235 کیلومتر یکی از مهمترین محورهای شریانی و ترانزیتی شرق کشور محسوب می شود که ساخت قطعه چهارم آن از سال 89 آغاز شده است.  طول قطعه چهارم این مسیر به طول 15 کیلومتر با عرض تمام شده 11 متر است که برای ساخت آن 160 میلیارد ریال هزینه شده و اعتبار مورد نیاز برای اتمام آن 38 میلیارد و 833 میلیون ریال است.