مدیرکل اقتصاو دارایی خراسان رضوی گفت: ۹۲.۴ میلیون دلار سرمایه از کشورهای اروپایی در طول ۵ ماهه ابتدایی امسال به خراسان رضوی وارد شده است.سید مهدی رمضانی اظهار داشت: تمام میزان سرمایه خارجی وارد شده به خراسان رضوی در 5 ماهه ابتدایی امسال 154 میلیون دلار بوده که از این میزان 60 درصد آن توسط اروپایی‌ها انجام شده است. وی ادامه داد:... همچنین از ابتدا تا کنون حدود 1560 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان رضوی انجام شده که از این میزان 655 میلیون دلار در دوران یازدهم در قالب با تضمین و بدون تضمین دولت بوده است. مدیرکل اقتصاد و دارایی خراسان رضوی با اشاره به پایین بودن سطح سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان رضوی، خاطرنشان کرد: این موضوع در حالی است که تعداد شرکت‌های خارجی در خراسان رضوی 1700 عدد بوده که از این منظر این استان رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داده و علت این موضوع نیز غلبه جذابیت بخش گردشگری در خراسان رضوی نسبت به سایر رشته‌های سرمایه‌گذاری بوده که میزان نقدینگی مورد نیاز آن تقریبا پایین است. رمضانی با تأکید بر الزام توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان رضوی، بیان کرد: 270 فرصت سرمایه‌گذاری هم اکنون در استان شناسایی شده که 118 مورد از آنها مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و داشتن توجیه اقتصادی آنها اثبات شده است. منبع: تسنیم