رئیس هیات تنیس روی میز خراسان رضوی گفت: سه داور زن از این استان برای نخستین بار طی 36 سال گذشته موفق به اخذ مدرک بین المللی داوری در رشته ورزشی پینگ پنگ شدند.  کاظم مستحقی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ظرف چهار دهه گذشته در استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی هیچ پینگ پنگ بازی موفق به اخذ این مدرک نشده بود.... وی این موفقیت را برگ زرینی برای ورزش خراسان توصیف و بیان کرد: مریم زینل فامیله، مونا پاکروان و اشرف سرشاد پس از پذیرش در آزمونی که نتایج آن دیروز اعلام شد موفق به اخذ این مدرک بین المللی شدند. رئیس هیات تنیس روی میز خراسان رضوی ادامه داد: همچنین سپیده تقی پور برای حضور در اردوی تیم ملی نونهالان از 27 شهریور جاری تا اول مهر ماه آتی به تهران دعوت شد. 500 پینگ پنگ باز به صورت حرفه ای در مشهد فعالیت می کنند.