امیدواریم بتوانیم در آذرماه سال جاری و هم‌زمان با دهه وحدت، افتتاحیه مشهد ٢٠١٧ با حضور مقامات شهری، استانی، کشور و سفرا و سرکنسول‌های کشورهای خارجی در شهر مشهد برگزار کنیم. سید زحمان میرزائیان در دوازدهمین جلسه شورای راهبردی مشهد ٢٠١٧ که در سالن شهدای شهرداری مشهد برگزار شد، عنوان کرد:... جلساتی را برای هماهنگی بیشتر با اعضای شورای راهبردی مشهد ٢٠١٧ و همچنین جلسات برون‌سازمانی با استانداری خراسان رضوی، دانشگاه فردوسی مشهد و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی برگزار کردیم.وی افزود: با تشکیل شبکه نخبگانی در این راستا ١۶٠ جلسه با حضور نخبگان برگزار کردیم و از نظرات آن‌ها استفاده کردیم.مدیر دبیرخانه ستاد مشهد ٢٠١٧ با بیان اینکه تمبر یادبود مشهد ٢٠١٧ طراحی شده، بیان کرد: با همراهی مدیریت روابط عمومی و بین‌الملل شهرداری، هویت بصری مشهد ٢٠١٧ در سطح شهر به صورت گسترده جانمایی شده و حتی امروز سازمان‌های دیگر نیز از این هویت بصری استفاده می‌کنند.میرزائیان در ادامه گفت: پیگیری روند اجرایی پروژه‌های اصلی مشهد ٢٠١٧ همچون خط ٢ قطار شهری مشهد و باغ‌راه زیارت مورد توجه ما در این دبیرخانه بوده است.وی ادامه داد: برنامه‌هایی که برای مشهد ٢٠١٧ در نظر گرفته شده در دو حوزه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری قرار گرفته که در حوزه سخت‌افزاری به حوزه زیرساختی و افتتاح پروژه‌های بزرگ توجه دارد و در حوزه نرم‌افزاری نیز کلیدواژه‌های خاص برنامه‌ریزی، ام القرا و فردوسی مطرح شده تا در این راستا گام برداریم.