صدای صنعت -صادرات زعفران از استان به خارج از کشور نسبت به مدت مشابه پارسال چند برابر افزایش دارد. ناظر گمرکات خراسان رضوی گفت: در این مدت 42 هزار و 117 کیلوگرم زعفران در [رشد چند برابری صادرات زعفران خراسان رضوی به خارج از کشور نسبت به پارسال] بسته بندیهای بیش از 30 گرم به ارزش 60 میلیون و 231 هزار دلار از طریق گمرکات و بازارچه های مرزی خراسان رضوی صادر شد.... مسعود عاطفی افزود: صادرات این میزان زعفران در مقایسه با مدت مشابه پارسال در وزن 105 درصد و در ارزش 115 درصد افزایش یافت. عاطفی با اشاره به اینکه میزان صادرات زعفران در قالب بسته بندیهای 10 تا 30 گرم نیز در همین مدت 8 هزار کیلوگرم به ارزش 12 میلیون دلار بود، گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال در ارزش 66 درصد و در وزن 67 درصد کاهش داشت. وی بیان کرد: خراسان رضوی پنج گمرک شامل لطف آباد و باجگیران به ترتیب در شهرستانهای درگز و در سرخس با کشور ترکمنستان، دوغارون شهرستان تایباد در مرز افغانستان و نیز مشهد و همچنین دو بازارچه مرزی تایباد در مرز افغانستان دارد. عاطفی افزود: افغانستان، ترکمنستان، امارات، عراق، تاجیکستان، اسپانیا، قزاقستان، چین، ازبکستان، قرقیزستان، هنگ کنگ، پاکستان، لبنان، ایتالیا، فرانسه، سوئد، کویت، قطر، هند و ترکیه کشورهای مقصد صادرات خراسان رضوی هستند. او با بیان اینکه بیشترین میزان صادرات کالا به افغانستان با 447 میلیون کیلوگرم به ارزش 350 میلیون دلار بوده است، گفت: کشورهای ترکمنستان و امارات در رده های بعدی صادرات قرار دارند. ناظر گمرکات خراسان رضوی بیان کرد: صادرات کالا به هنگ کنگ، پاکستان، فرانسه و سوئد نسبت به پارسال افزایش چند برابری داشته است که یک موفقیت برای خراسان به شمار می رود.