اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد،چهارمین دوره طرح حمایت تحصیلی - آموزشی دانشجویان بین المللی این دانشگاه را با هدف بهبود وضعیت تحصیلی و ارتقاءسطح علمی ایشان برگزار می نماید. دکتر علی غنائی رئیس اداره دانشجویان بین المللی اظهار داشت: برگزاری سه دوره موفق از طرح حمایت تحصیلی - آموزشی دانشجویان بین المللی از سال 1394 تاکنون، منجر به بهبود و رشد وضعیت تحصیلی بسیاری از دانشجویان بین المللی که  مشکلات زبان، یادگیری برخی دروس را برای آنان دشوار می نمود، گردید.... رئیس اداره دانشجویان بین المللی با اشاره به برگزاری کارگاه های مقاله نویسی و اصول نگارش پایان نامه در چهارمین دوره این طرح ویژه 350 دانشجوی بین المللی که به مرحله نگارش پایان نامه وارد شده اند،ابراز امیدواری نمود تا با اجرای این طرح بتوانیم موجبات رشد علمی تمامی دانشجویان بین المللی این دانشگاه فراهم آوریم.  دانشجویان بین المللی می توانند از طریق لینک زیر نسبت به ثبت نام در چهارمین دوره طرح اقدام نمایند.  لینک ثبت نام چهارمین دوره طرح – کلیک کنید  ارسال کننده: عبدی زاده