شهرداران کلان شهرهای آسیایی به هنگام بازدید از مرکز کنترل ترافیک شهر تهران خواستار استفاده از تجربیات این مرکز برای مدیریت بهتر ترافیک شهرهای خود شدند. در ابتدای این دیدار یکساعته سید جعفر تشکری هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در رابطه با وضعیت پایتخت کشورمان از نظر ترافیک و از منظر حمل و نقل شهری توضیحاتی به میهمان ارائه کردند.