استاندار خراسان رضوی درباره ششمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان، گفت: ستادی با محوریت معاون استاندار تشکیل شده است که دستورات استاندار را دنبال و پیگیری می‌کند و تمهیداتی از سوی استاندار برای این امر اندیشیده شده است. علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی در  نشست «مشهد۲۰۱۷، پایتخت فرهنگ اسلامی» که عصر امروز....