مدبر- دومین هیئت مدیران شهرداری مشهد به کره جنوبی رفت تا یک هفته مهمان مترو پلیس باشد.سخنگوی شهرداری مشهد ضمن تأیید این خبر گفت: اعزام این هیئت از سوی شهرداری برای شرکت در نشست های آموزشی است که مترو پلیس برای اعضای خودش در کره جنوبی برگزار می کند.علی حامد مقدم اعضای هیئت را مرکبی معاون فرهنگی اجتماعی شهردار، فاطمه غیور عضو شورای اسلامی شهر مشهد و شراره معدنیان دبیر قبلی کمیسیون ماده ۱۰۰ اعلام کرد و گفت: مدت مأموریت این هیئت یک هفته ای است.او با اشاره به این که نشست سوم آموزشی متروپلیس درباره شبکه جهانی زنان است گفت: شهرداری مشهد نیز از موسسان این شبکه است لذا ۲ تن از اعضای هیئت اعزامی را زنان تشکیل می دهند.به گفته این مدیر شهرداری هیئت های یاد شده به دعوت و میزبانی متروپلیس به کره جنوبی اعزام شده اند.